Slecht weer

Wanneer het weer om extra oplettendheid vraagt door gladheid, mist of storm dan kan het KNMI een weeralarm afgeven.

Het weeralarm is de hoogste trap van waarschuwingen. Het KNMI is in ons land de officiële instantie om weerwaarschuwingen uit te geven. Info is te vinden op www.knmi.nl.

Er worden verschillende fasen onderscheiden: een waarschuwing voor gevaarlijk weer (code geel), een waarschuwing voor extreem weer (code oranje) of een weeralarm (code rood).

Het weeralarm geldt alleen voor bepaalde weersomstandigheden als die op grote schaal optreden. De criteria gelden voor: storm, zeer zware windstoten, zware sneeuwval, sneeuwjacht of sneeuwstorm, gladheid door ijzel, zwaar onweer, en overvloedige regen.

 

Afgesproken is dat bij een weeralarm (code rood), geldend voor onze school/regio, er geen school zal zijn voor leerlingen. Indien code rood in de loop van de dag voor schooltijden afgegeven wordt sluit de directie de school. De kinderen gaan dan niet zelf naar huis, maar worden opgehaald door de ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers worden d.m.v. een zgn. telefoonboom op de hoogte gesteld. In het geval van extreem weer, en de school wijkt af van het normale lesrooster, dan is op de website van onze school onder het kopje ‘nieuws’ meer informatie te vinden.

Dagen van weeralarm worden weer ingehaald.

Wanneer er voor schooltijd code oranje wordt afgegeven dan is de school open. Ouders/ verzorgers maken een veiligheidsafweging.

  • Code Rood: school is of gaat dicht.

Als code rood vóór schooltijd bekend is dan is er geen school. Als code rood tijdens de lesdag voor schooltijden wordt afgegeven dan gaat de school eerder sluiten. De ouders/verzorgers worden d.m.v. een zgn. telefoonboom op de hoogte gesteld, dat ze hun kind kunnen halen.

  • Code Oranje: school is open. Ouders/ verzorgers maken een veiligheidsafweging.    

https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/kleurcodes-waarschuwingen