Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt.
Dat is op de K.B.S. ‘de  Tarissing’ ook zo. U bent altijd welkom om dergelijke punten met ons te bespreken.

Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan de raad van toezicht of een klacht indienen bij de klachtencommissie.

Raad van toezicht

  • Stichting Noventa Onderwijs t.a.v. Elvrie Croes
  • 0511 542 540
  • E-mail: e.croes@noventa.nl

Klachtencommissie Bijzonder Onderwijs

  • Postbus 82324 2508 EH Den Haag
  • E-mail: info@gcbo.nl
  • 070-3861697

De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage bij op het stafkantoor van de stichting Noventa (www.noventa.nl)