Fides

Samen bouwen aan Zelfvertrouwen.

Waarom Fides:
Het aanleren van Sociale Vaardigheden en werken aan Sociaal-Emotionele ontwikkeling van kinderen is iets wat je niet precies in een methode kunt vangen en ook niet een vaste plek kunt geven in het lesrooster. Sociale Vaardigheden/Sociaal Emotionele Ontwikkeling is iets wat alle dagen en ieder moment een rol speelt. Fides is dan ook niet een methode maar een werkwijze die op elk moment van de dag ingezet kan worden. We spreken met z'n allen dezelfde (Fides-)taal: leerlingen, leerkrachten en ouders.

Bovenstaande is voor ons de reden geweest om te kiezen voor Fides. 'Fides' betekent 'vertrouwen'. Vertrouwen als kind, als jongere of als volwassene in jezelf. De Fides werkwijze wil via praktische en zichtbare symbolen inzicht geven in jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je via sociale vaardigheden leert jezelf (bij) te sturen. De werkwijze is ontwikkeld door Henk en Ingrid de Visser.

KBS de Tarissing en Fides:
Het team heeft in de teamcurcus geleerd over en gewerkt met Fides, onder leiding van Engbert Braam van Fides Noord. Het  team werd zo vertrouwd gemaakt met de werkwijze en symbolen van Fides.  Onze school onving in het jaar 2023 het Fides-certificaat. Om de twee jaar wordt gecontroleerd.