Ouders

ouders

VVE beleid 2015-2019

De gemeente Achtkarspelen werkt in de periode 2015-2019 aan de hand van de beleidsnota ‘Koersen op Kansen’. Binnen deze beleidsnota heeft de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) een belangrijke plaats. De themagroep VVE van de gemeente Achtkarspelen wil zorgen voor een verbeterde startpositie van het jonge kind, en doelgroeppeuters in het bijzonder, bij aanvang van de onderwijsloopbaan (groep 3).

De themagroep houdt zich de komende jaren bezig met de volgende thema’s:

  • Een goede taalvaardigheid van het jonge kind (stimuleren van meertalige scholen en kinderopvang)
  • Het realiseren van doorgaande lijnen in leren en zorg (een vloeiende overgang van PSZ/kinderopvang naar de basisschool)
  • Blijvende aandacht voor educatieve ouderbetrokkenheid
  • Zorgen voor evaluatie van en verbetering van de VVE
  • De themagroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle soorten onderwijs en kinderopvang/peuterspeelzalen in de gemeente.