Onze School

Tijdens de feestelijkheden in 1999 -rond de viering van het 100 jarig jubileum Christelijk Onderwijs in Drogeham- kreeg onze school de naam K.B.S. “De Tarissing”. 
Deze naam betekent toerusting / voorbereiding. Op onze school krijgen de leerlingen (geloofs-)opvoeding en onderwijs aangeboden, dit als voorbereiding op hun latere functioneren in de maatschappij.