Aanmelding nieuwe leerlingen

Wij vinden het prettig als ouders ruim van tevoren contact opnemen met de school.
Voor ons is dan duidelijk dat uw kind onze school gaat bezoeken. Dit kan al vanaf de 3e verjaardag van uw kind.

Stap 1.

Ongeveer 2 maanden voordat het kind op school komt, heeft u een kennismakingsgesprek met de ICZO-er (opgave mogelijk via mail: iczo.tarissing@noventa.nl of telefonisch: 0512-331940).
Tijdens dit gesprek krijgt u een rondleiding door de school en wordt het een en ander uitgelegd.

  • U krijgt een aanmeldingsformulier mee naar huis.

Stap 2.

De leerkracht van groep 1 komt bij u op huisbezoek. U levert het aanmeldingsformulier tijdens dit gesprek in bij de leerkracht, dit wordt dan besproken. (zie stap 1).

Stap 3.

Na de kennismaking mag uw kind 2 dagdelen meedraaien in groep 1. De leerkracht spreekt met u af, wanneer dat zal plaatsvinden.

Stap 4.

Uw kind is 4 jaar geworden en mag op de dag na zijn/haar verjaardag naar school. In overleg met de leerkracht wordt afgesproken of het kind meteen hele dagen naar school gaat of dat er voor een periode van opbouwen wordt gekozen.

Opmerkingen:

Met ouders van kinderen die na 15 november jarig zijn wordt overlegd over instroom na de kerstvakantie. Met ouders van kinderen die korter dan 4 weken voor de zomervakantie jarig zijn, wordt overlegd over instroom na de zomervakantie.

In geval van een verhuizing vragen wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met onze school.