Missie en Visie

De missie en visie van ‘de Tarissing’ is:

Wij helpen kinderen zich zodanig te ontwikkelen dat zij nu en later een waardevolle bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren.

Onze missie is om kinderen in deze snel veranderende kennissamenleving een stevige basis/fundament te bieden waarin ze als verantwoordelijke wereldburgers hun weg kunnen vinden en zich flexibel kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden in leven, leren en werken.

We zijn als team ambitieus en stellen doelen, net zoals we dit verwachten bij de leerlingen. Het samen leren staat bij ons centraal.

“ Alleen ga je sneller, samen kom je verder “

We koersen ernaar dat de leerlingen op onze school een kompas meekrijgen dat richting geeft aan gedrag, aan goed en kwaad, aan zelf en de ander, aan zorg voor mensen en zorg voor de wereld. Ontmoeting met de ander en zijn omgeving is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

“ Heb je naaste lief, net zoals jij jezelf lief hebt"

“ Help elkaar, je hebt elkaar nodig”