Missie en Visie

De missie van ‘de Tarissing’ is:

Uw kind goed toegerust op weg helpen, vol zelfvertrouwen de grote wereld in.

Onze visie:
Wij maken onze keuzes vanuit onze waarden: Christelijk, vreedzaam, deskundig, doelgericht, ontplooien en eigenaarschap.

Het onderwijs op de Tarissing kenmerkt zich door:

 • Het verwelkomen van iedereen die zich thuis voelt bij onze geloofsbeleving. Dit uit zich in ons handelen en omgaan met elkaar.
 • Sociaal welbevinden van leerlingen, waarbij wij uitgaan van de basisbehoeften aan relatie (ik ken jou), competentie (je kan het) en autonomie (doe het maar).
 • Een veilige en vertrouwde sfeer.
 • Het volgen en gebruiken van de leer- en leefwijze ‘de Vreedzame School’.
 • Een gestructureerde leefomgeving met rust, orde, respect en regelmaat..
 • Het partnerschap tussen leerlingen, hun ouders en de school.
 • (mede-) Verantwoordelijkheid van leerlingen voor de inhoud en organisatie van hun eigen leerproces.
 • Het met en van elkaar leren (samenwerken – samen leren).
 • Een leer- en leefomgeving met moderne middelen en afwisselende activiteiten.
 • Het uitgaan van de kwaliteiten en talenten van leerlingen.
 • Het ontplooien van de intellectuele vaardigheden, maar ook werken met hart en handen. Opbrengstgericht werken en handelingsgericht werken helpen ons hierbij.

Wij zijn een school die naast onze visie:

 • Kijkt naar de doorgaande lijnen. (Denk aan de peuterspeelzaal – groep 1 en groep 8 – het voortgezet onderwijs.)
 • Kijkt naar de onderzoekkaders. 
 • Kijkt naar de kerndoelen van het basisonderwijs.
 • En wij zijn als school steeds gericht op verbetering van deze lijnen, kaders en kerndoelen in ons onderwijs in de groepen en in onze school.