Missie en Visie

Missie en visie van de Tarissing De missie van ‘de Tarissing’ is:
Uw kind goed toegerust op weg helpen, vol zelfvertrouwen de grote wereld in.

Onze visie:
Wij maken onze keuzes vanuit onze waarden: Christelijk, vreedzaam, deskundig, doelgericht, ontplooien en eigenaarschap.

Het onderwijs op de Tarissing kenmerkt zich door:
• Het verwelkomen van iedereen die zich thuis voelt bij onze geloofsbeleving. Dit uit zich in ons handelen en omgaan met elkaar.
• Sociaal welbevinden van leerlingen, waarbij wij uitgaan van de basisbehoeften aan relatie (ik ken jou), competentie (je kan het) en autonomie (doe het maar).
• Een veilige en vertrouwde sfeer.
• Het volgen en gebruiken van de leer- en leefwijze ‘de Vreedzame School’.
• Een gestructureerde leefomgeving met rust, orde, respect en regelmaat..
• Het partnerschap tussen leerlingen, hun ouders en de school.
• (mede-) Verantwoordelijkheid van leerlingen voor de inhoud en organisatie van hun eigen leerproces.
• Het met en van elkaar leren (samenwerken – samen leren).
• Een leer- en leefomgeving met moderne middelen en afwisselende activiteiten.
• Het uitgaan van de kwaliteiten en talenten van leerlingen.
• Het ontplooien van de intellectuele vaardigheden, maar ook werken met hart en handen. Opbrengstgericht werken en handelingsgericht werken helpen ons hierbij.

Wij zijn een school die naast onze visie:
• Kijkt naar de doorgaande lijnen. (Denk aan de peuterspeelzaal – groep 1 en groep 8 – het voortgezet onderwijs.)
• Kijkt naar de onderzoekkaders. (https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vernieuwdtoezicht/documenten/publicaties/2016/10/17/onderzoekskader-2017-po-en-vve)
• Kijkt naar de kerndoelen van het basisonderwijs.
• En wij zijn als school steeds gericht op verbetering van deze lijnen, kaders en kerndoelen in ons onderwijs in de groepen en in onze school.