Groep 8

csm_groep_8_c28055978c

Groep 8

Groep 8 bestaat uit 16 kinderen. Elke dag gaan wij naar school van 8.30 uur tot 14.00 uur. We hebben twee keer per dag een pauze waarin we eten en een kwartier buiten spelen. Elke dag beginnen we met een kwartier stillezen en daarna hebben we de dagopening (bijbelverhaal). Op woensdag en vrijdag hebben we gymnastiek van meester Bennie en meester Jesse, zij volgen een studie richting de sport. Verder hebben wij elke dag rekenen, taal en spelling. Ook besteden we tijd en Engels en Fries. Maar daarnaast doen we nog veel meer dingen zoals:

-begrijpend lezen

-tekenen

-muziek

-schrijven

-handvaardigheid

-vreedzame school

-topondernemers

-spreekbeurten

Zoals u wel kunt zien zijn wij elke dag hard aan het werk!
We hopen op een gezellig en leerzaam schooljaar 2018/2019.

Hartelijke groet,

Alle kinderen van groep 8 en juf Petra